• 15
  • marec
    2021

Povinné respiratory

 

Vážení rodičia,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť na novú povinnosť od 15.03.2021, ktorá vyplýva z

Vyhlášky  ÚVZ SR č. 99/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (Čiastka 40 Vydaná 3.marca 2021)

 

Od 15. marca 2021  bude respirátor povinný vo všetkých interiéroch materskej školy.

Preto Vás prosíme, aby ste pri vstupe do materskej školy od 15. marca 2021  používali

respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2, inak Vás nebudeme môcť na základe uvedenej vyhlášky vpustiť do priestorov budovy.

 

Povinnosť sa nevzťahuje na deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy a iné osoby podľa §1, odst. 4 danej vyhlášky.

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

 

 

Mgr. Eva Elexová

  riaditeľka MŠ