• 03
  • marec
    2021

MŠ od 3.3.2021

 

Vážení rodičia,

 prevádzka materskej školy od 3.3.2021 ostáva nezmenená. Prosím Vás o sledovanie oznamov, nakoľko sa pravidla k prevádzke MŠ môžu zmeniť na základe nových usmernení ministerstva školstva alebo zriaďovateľa.

 

Prevádzka materskej školy je naďalej otvorená pre všetky deti!

 

Prevádzka MŠ: 7,00 - 16,30 h.

 

Predpokladaný počet otvorených tried:

Linzbothova 18 - 8 tried

Latorická 2 - 3 triedy

Dudvážska 4 - 4 triedy

Podmienky vstupu do MŠ:

Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní.

Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ, musí mať prekryté horné dýchacie cesty.

Potrebné je opäť odovzdať vyplnené tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.

Dezinfekcia rúk pri vstupe!

Absolvovať povinný ranný filter (meranie teploty...)

Dodržiavať odstupy.

Do MŠ vstupuje iba jedna osoba s dieťaťom.

Zákonní zástupcovia majú povolený vstup len do vestibulu a šatni.

Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. č. 0905851413 (aj počas víkendu). 

Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

 

Mgr. Eva Elexová

riaditeľka školy