• 22
  • február
    2021

Otvorenie MŠ

 
 

Vážení rodičia,

náš zriaďovateľ po zvážení súčasnej situácie, rozhodol o predĺžení prerušenia prevádzky na všetkých materských školách v pôsobnosti MČ Bratislava – Podunajské Biskupice do 19.2.2021.

Nakoľko sa v MŠ Komárovská vyskytlo viacero pozitívnych prípadov COVID-19 u detí rodičov z kritickej infraštruktúry, z preventívnych dôvodov (plynie 14 dňová karanténa) sa neotvára MŠ ani pre túto kritickú infraštruktúru.

 

Predpokladaný termín nástupu všetkých detí do MŠ je 22.2.2021. 

Pokyny k nástupu detí do MŠ od 22.2.2021 vám budú  zaslané v priebehu tohto týždňa.

 

Mgr. Eva Elexová
riaditeľka školy