• 11
  • február
    2021

Informácie k otváraniu škôl

Vážení rodičia,
starosta  Mgr. Zoltán Pék  vydal stanovisko k otvoreniu ZŠ a MŠ vo svojej pôsobnosti Mestskej časti  Bratislava - Podunajské Biskupice (v prílohe e-mailu).
Na základe stanoviska zriaďovateľa sa prevádzka  Materskej školy Linzbothova 18  od 15. 2. 2021 NEOBNOVUJE do odvolania. 
 
V pondelok bude zasadať krízový štáb mestskej časti, kde sa prehodnotí aktuálna situácia, zvážia sa všetky riziká a určí sa, či vôbec a v akom režime sa znovu otvoria materské školy.
Po ukončení krízového štábu Vás budem informovať o rozhodnutí, ktoré príjme zriaďovateľ.
 
S pozdravom
Mgr. Eva Elexová
riaditeľka MŠ

 

 

 

Dokumenty:

Stanovisko zriaďovateľa Otvoriť