• 18
  • september
    2019

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pre 5 - 6 ročné deti

 
Od 18.09.2019 opäť realizujeme plavecký výcvik v spolupráci  s HEČKO – ŠK TEMPO s.r.o. . Svoje dieťa môžete prihlásiť u triednych učiteliek.
Výcvik trvá dva týždne a realizuje sa na plavárni Slovnaft a Pasienky.
Cieľom výcviku je odstránenie strachu pred vodným prostredím, zvládnutie splývania, základov kraula, znaku ako aj zdokonaľovanie už nadobudnutých plaveckých zručností.
Deti podľa pohybovej úrovne budú rozdelené do 4 skupín