• 09
  • február
    2021

Zatvorená MŠ

Vážení rodičia.

 

MŠ Komárovská bola do piatku 5.2. 2021 otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Následne deti z tejto škôlky na Komárovskej  sa vrátili do svojich kmeňových MŠ a tried.

 

Dnes 8.2.2021 zákonný zástupca jedného z detí, ktoré MŠ Komárovskú navštevovali oznámil svoju pozitivitu na Covid 19 a oznámil príznaky ochorenia aj u svojho dieťaťa. Toto dieťa bolo v kontakte so všetkými deťmi v tejto škôlke.

 

Z tohto dôvodu uzatvárame prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Podunajské Biskupice odo dňa 9.2.2021 až do odvolania.  Týmto krokom chceme zabrániť ďalšiemu možnému prenosu ochorenia medzi deťmi. RUVZ bol kontaktovaný. O ďalšej prevádzke materských škôl vás budeme informovať. 

 

Opäť by sme chceli apelovať na vás rodičov, aby ste striktne dodržiavali a rešpektovali všetky opatrenia, ktoré Vám mailom zaslali samotné riaditeľky.

Pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa či v rodine treba dieťa nechať doma a neohroziť tak celé pracovisko. Z našej strany urobíme všetko preto, aby boli naše MŠ bezpečným prostredím pre vaše deti, avšak bez spoločného úsilia to nepôjde.

 

 

Dokumenty:

Rozhodnutie 9.2. Otvoriť