• 08
  • február
    2021

Otvorenie MŠ


Vážení rodičia,
Materská škola Linzbothova 18 s elokovanými pracoviskami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4 sa otvára od 8. februára 2021 na základe pokynov zriaďovateľa. Uprednostníme dochádzku detí, ktorých zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, nemajú možnosť pracovať doma, potrebujú nastúpiť do práce (zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič).

Otvorenie prevádzky: 
MŠ Linzbothova 18, MŠ Latorická 2, MŠ Dudvážska 4
Čas prevádzky: od 7.00 h do 16.30 h
 
Podmienky: 
1. doniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
Ostatné informácie:
V MŠ bola vykonaná dezinfekcia priestorov.
Deti prídu do tried až po vykonaní ranného filtra, musia mať rúško počas celého dňa v MŠ.
Do budovy MŠ vstupuje len zákonný zástupca s negatívnym testom, ktorým sa preukáže pani učiteľke. Testy sa musia opakovať po siedmych dňoch, kedy prebehne kontrola certifikátov v materskej škole.
Zákonný zástupca sa v priestoroch školy zdržiava minimálny čas.
Úhrada poplatkov v MŠ v mesiaci február – pomerná časť – 20 €.
Úhrada stravného podľa počtu dní + réžia.

Epidemiologická situácia nie je u nás priaznivá, preto nemôžeme vyhovieť všetkým rodičom ako aj deťom. Počet predpokladaných otvorených tried od 8. februára v MŠ:
MŠ Linzbothova: 9 tried
MŠ Latorická:      3 triedy
MŠ Dudvážska:   4 triedy

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy

 

Dokumenty:

Vyhlasenie o bezinfekčnosti 8.2.21 Otvoriť