• 11
  • január
    2021

Otvorenie MŠ

Milí rodičia,

na úvod Vám chcem popriať Šťastný Nový rok 2021, aby bol pre nás všetkých pozitívnejší, krajší a lepší!

  

Nakoľko sa Bratislava nachádza v 4. stupni covid automatu, materská škola sa otvára len pre deti rodičov z „kritickej infraštruktúry“. Náš Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice vyšpecifikoval štyri povolania (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič) pre ktoré bude otvorená MŠ Komárovská 58 od 11.1.2021 za splnenia ďalších nižšie uvedených kritérií.

 

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice ako zriaďovateľ :

 

MŠ Linzbothova 18 (s elokovanými pracoviskami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4)  

Otvára prevádzku (prezenčne) v MŠ Komárovská 58, Bratislava pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí iba: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič).

Otvorenie prevádzky: MŠ Komárovská 58, Bratislava

Termín prihlásenia: do 7.1. 2021 do 10.00 h

 

 

Podmienky na poskytnutie MŠ:

  1. škola sa otvára pri počte minimálne 10 detí a maximálne do 47 detí
  2. vyplnenie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ (nie je potrebné lekárske potvrdenie)  
  3. na základe rozhodnutia o prijatí v čase od 11.1. do 24.1. 2021 rodičia uskutočnia platbu pomerovej časti poplatku za MŠ = 14 eur, platbu  stravného podľa platného VZN

 

Ostatné informácie:

Pedagógovia budú z MŠ Komárovská 58, Bratislava.

V MŠ Komárovská bola vykonaná dezinfekcia priestorov.

Deti prídu do tried až po vykonaní ranného filtra.

Deti musia mať pri sebe min. 2 rúška a veci štandardne ako v kmeňovej MŠ.

 

V prípade záujmu o MŠ Komárovská v čase od 11.1.2021 do 22.1.2021 je potrebné vyplniť žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (nie je potrebné lekárske potvrdenie). Stiahnuť žiadosť môžete TUalebo v prílohe tohto mailu.

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať do 7.1.2021 do 10:00 h. na e-mail: eva.elexova@gmail.com

Organizačné pokyny k nástupu dieťaťa do MŠ Komárovská 58 budem zasielať mailom iba tým rodičom, ktorých deti nastúpia do MŠ Komárovská. (cca 8.1.2021)

S pozdravom

Mgr. Eva Elexová

riaditeľka školy

 

 

Dokumenty:

Žiadosť o prijatie do MŠ Komárovská Otvoriť
Vyhlasenie o bezinfekčnosti 11.1.2021 Otvoriť