• 02
  • september
    2020

Oznam pre nové deti

Milí rodičia.

Vstup do materskej školy je krásny, aj náročný nie len pre deti, ale rodičov. Pripravte sa na to, čo najlepšie, aby ste 2.9.2020, kráčali do materskej školy spoločne s úsmevom.

Najdôležitejším  obdobím pre človeka je prvých šesť rokov jeho života. Vtedy sa vyvíja  a formuje jeho osobnosť, intelektové schopnosti a buduje jeho vzťah k okoliu a k ostatným ľuďom ..... sme radi, že môžeme byť pri tom.

Čo si priniesť do MŠ:

  • pevné prezúvky s uzavretou pätou
  • veci na prezlečenie
  • plastový pohár
  • prefotenú katu poistenca

Ostatné potrebné veci vám povedia vaše pani učiteľky na triedach. Všetky veci dieťaťa označte menom. 

Adaptácia

Na celodenný pobyt do materskej školy sa dieťa musí adaptavovať. Preto prvé dni budú deti v materskej škole iba pár hodín. Ďalšie dni sa čas strávený v materskej škole bude zvyšovať, podľa toho, ako dieťa tento pobyt zvláda. Pripravte seba, aj svoje dieťa na to čo ho čaká, ešte pred začiatkom školského roka.

Pomôcť vám môže aj tento článok : https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/234/poradime-vam-ako-zvladnut-adaptaciu-deti-v-skolke

Tešíme sa na vás v novom školskom roku.