• 29
  • jún
    2020

Prevádzka počas letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy Linzbothova 18, bude počas letných prázdnin od 1.7..2020 do 7.8.2020. 

Nástup do MŠ v novom školskom roku bude 2.9.2020.