• 15
 • jún
  2020

Podmienky od 15.6.2020

Milí rodičia.

 

Od 15.6.2020 sa menia podmienky v Materských školách.

Hlavné zmeny:

 1. Materská škola Linzbothova 18, bude otvorená od 7:00 do 17:00.
 2. Zrušil sa zákaz zhromažďovania, preto už nie je obmedzený počet rodičov v šatni .

 3. Teplota pred príchodom do MŠ, sa bude merať náhodne, pri vstupe do MŠ.

 4. Deti sa môžu medzi sebou miešať, preto je možné už delenie detí a zoskupovanie detí z rôznych tried na školskom dvore.

 5. Počet detí v triede už nie je obmedzený na max. 15 detí.

 6. Netreba už každé ráno podpisovať Prehlásenie o zdravotnom stave, v prípade vynechania MŠ viac ako 3 dni, sa bude podpisovať.

 7. Dieťa s podozrením na zhoršený zdravotný stav, nebude do MŠ prijaté.

 8. Rodičia musia aj naďalej nosiť rúška v priestoroch MŠ, na školskom dvore pri preberaní detí to už nie je potrebné.

Viac informácií nájdete v priložených súboroch.