• 21
  • apríl
    2020

Infomácie z CPPPaP

MIlí rodičia.

vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s možnosťou šírenia
koronavírusu COVID-19 a hroziacu epidémiu  má zariadenie CPPPaP prerušenú odbornú činnosť od 9. marca 2020 do odvolania.

Preto zverejňujeme  kontakty na  zariadenie CPPPaP II, Drieňová 36,  pre rodičov, ktorí potrebujú konzultáciu, informáciu ( momentálne prebiehajú zápisy do 1.ročníka a chceli by sa informovať ohľadom odkladu školskej dochádzky, predčasného zaškolenia...)

Kontaktovať CPPPaP môžu na tel. č.: + 421/2/43 63 25 88 cez pracovné dni v čase od 9:00 do 13:30.

CPPPaP ponúka možnosť komunikovať prostredníctvom Online poradenstva i Facebook-u: CPPPaP Bratislava II, respektíve: Klub CPPPaP, alebo prostredníctvom  e-mailového kontaktu – ak rodičia potrebujú informáciu, poradiť, konzultovať, môžu kontaktovať odborných zamestnancov na adresách uvedených na stránkach jednotlivých oddelení.

Ponuku dôležitých informácií v súvislosti s koronavírusom ako aj
Kontakty v krízových situáciách, ktoré môžu rodičia v prípade potreby využiť, nájdete v Aktualitách na www.cpppapba2.sk