• 07
  • február
    2020

Projekcia rozprávky o zubnej hygiene

Dňa 7.2.2020, bude v siedmej triede prebiehať premietanie rozprávky Dental alarm. Premietania sa zúčastní vybraná skupina detí so siedmej a ôsmej triedy, 20 detí, vo veku 5-6 rokov, ktorých rodičia udelili súhlas s pozorovaním a nakrúcaním. Úlohou tejto vybranej skupiny bude, aby pozorne sledovali rozprávku, nakrelili obrázok a odpovedali na položené otázky. Sledovania sa zúčastní aj detská psychologička. Cieľom je sledovať reakcie detí na rozprávku a na otázky. Následne si pracovníci vyberú 6 detí, 3 dievčatá a 3 chlapcom, ktorí budú predstavovať anketovú skupinu. 

Východiskom tejto akcie je, aby rozprávka o zubnej hygiene, Dental alarm, bola čo najviac pútavá a poučná pre deti, ktoré ju budú sledovať v televízii.