• 08
  • január
    2020

Výcvik korčuľovania

Od 8.1. 2020 do 21.1.2020, sa prihlásené 5-6 ročné deti zúčastnia korčuliarskeho výcviku.

Tento výcvik zabezpečuje HEČKO- ŠK TEMPO, pod vedením PaedDr. Juraja Hečka. Výcvik sa uskutoční 10x, v doobedných hodinách. Počas výcviku si deti osvoja základy korčuľovania a zdokonalia sa v nadobudnutých zručnostiach. Výcvik zabezpečujú skúsení inštruktori.