• 10
  • december
    2019

Platenie šekov

Prodíme rodičov, aby už neplatili od 10.12.2019, poplatky za MŠ.

Ak ste ešte neplatili, tak poplatky zaplaťte až v januári.

Ďakujeme