• 05
  • december
    2019

Mikuláš v škôlke

Dňa 5.12.2019 doobeda, privítame v našej materskej škole Mikuláša s anjelom a čertom. O program sa postará OZ Susedy.