• 25
  • november
    2019

Dental alarm + doklad o zaplatení

Vážení rodičia.

Poplatok za materskú školu za november + december, prosíme uhradiť a odovzdať doklad o zaplatení triednym učiteľkám do 25.11.2019.

Dental alarm- informovaný súhlas, prosíme vyplnený odovzdať triednym učiteľkám do 25.11.2019.

Ďakujeme