Čísla účtov

Školné

SK40 1100 0000 0026 2470 5809

 

Rodičovské združenie

SK37 0200 0000 0013 5201 1859

 

Jedáleň

SK69 1100 0000 0026 2307 4523


Školné na školský rok 2019/2020:

Mesačná platba:

- jedno dieťa v rodine 30€

- súrodenci: druhé dieťa 25€;  tretie dieťa 20€
 

Príspevok - Rodičovské združenie: 40€

Do správy pre prijímateľa je potrebné písať meno dieťaťa nie rodiča.