Kontakty

 

 

MŠ Linzbothova 18

Tel.: 02/45 24 38 69, riaditeľka 02/45 52 55 62
Email: eva.elexova@gmail.com
Daruj 2%: 2620074077/1100
ZRPŠ: 1352011859/0200
ŠK jedáleň: 02/45258123
 

 

 

MŠ Dudvážska

Tel.:02/45 24 24 49
www.msdudvazska.sk
 

 

 

MŠ Latorická

Tel: 02/45 24 24 42
www.ms-latoricka.sk