Novinky

Zaregistrovaním emailovej adresy k odberu noviniek môžete dostávať informáciu o pridaných novinkách.

 • 09
 • február
  2021

Zatvorená MŠ

Vážení rodičia.

 

MŠ Komárovská bola do piatku 5.2. 2021 otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Následne deti z tejto škôlky na Komárovskej  sa vrátili do svojich kmeňových MŠ

.......

 

 • 08
 • február
  2021

Otvorenie MŠ


Vážení rodičia,
Materská škola Linzbothova 18 s elokovanými pracoviskami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4 sa otvára od 8. februára 2021 na základe pokynov zriaďovateľa. Uprednostníme dochádzku detí, ktorých zástupcovia

.......

 

 • 08
 • február
  2021

Otvárame od 8.2.2021

Vážení rodičia.

Otvárame prevádzku MŠ Linzbothova a elokované pracovisko na Latorickej 2, od 8.2.2021.

Elokované pracovisko na Dudvažskej 4 ostáva zatvorené, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí a nedostatku zamestnancov.

.......

 

 • 01
 • február
  2021

Prevádzka MŠ

 

Milí rodičia,
 prevádzka MŠ od 1. februára  bude v rovnakom režime ako doteraz. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z

.......

 

 • 22
 • január
  2021

Zatvorená MŠ

 

Milí rodičia,
prevádzka MŠ od 25.januára po dobu plošného testovania bude v rovnakom režime ako doteraz. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov,

.......