Podmienky prijímania detí do MŠ

 

 


Dokumenty:

Zápis detí do MŠ 2020 Otvoriť
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Otvoriť
Prijímanie detí do MŠ 2020 Otvoriť
Zápis do 1. ročníka 2020 Otvoriť