Tlačivá na stiahnutie

.


Dokumenty:

Školský poriadok Otvoriť
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Otvoriť
Vyhlásenie o bezinfekčnosti Otvoriť
2% z dane 2020 Otvoriť
Žiadosť o odpustenie mesačného poplatku Otvoriť
Hodnotiaca správa Otvoriť
Podmienky prijímania detí do MŠ Otvoriť