Elokované pracovisko na Latorickej 2

Túto materskú školu otvorili ako prvú na Dolných honoch 28.12.1976. Symbolický kľúč od štvortriednej školy so 120 deťmi a osemčlenným pedagogickým kolektívom prevzala riaditeľka Pavla Dobšovičová. Zmena vo vedení nastala v školskom roku 1980/1981, kedy nastúpila do funkcie riaditeľky Anna Čierna. Od roku 1994 sú školou podporujúcou zdravie. Od septembra 2001 do funkcie riaditeľky nastúpila Renáta Klčová. Materská škola sa od januára 1998 stala súčasťou právneho subjektu Materskej školy Estónska 3, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad školstva a kultúry a od 1.7.2002 Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice. Prvého januára 2004 bola vyňatá zo siete materských škôl a pričlenená k Materskej škole Linzbothova ako Elokované pracovisko na Latorickej 2.

Pod vedením zástupkyne Mgr. Silvii Melichovej pracuje 13 zamestnancov, 8 pedagogických v štyroch triedach, 4 prevádzkové a jedna administratívna pracovníčka

Aktivity : Bábkové divadlá, Besiedka- úcta k starším, Zdravý úsmev- zubná prehliadka, Nočné svietenie tekvíc, Šarkaniáda, Mikulášska besiedka, Vianočné besiedky, Exkurzia do knižnice, Vystúpenie v klube dôchodcov, Testy školskej zrelosti, Besiedky ku Dňu matiek, Návšteva ZOO, Návšteva ZŠ Podzáhradná, ZŠ Biskupická, Rozlúčka s predškolákmi, Vystúpenie kúzelníka, Výchovný koncert, Výlet na konci školského roka, Deň otcov, Vystúpenie na Juniálese, Slávnostný zápis novoprijatých detí, Stavanie mája

Projekty : Tami- svetový deň mlieka a výživa, Školské ovocie, Medvedík Nivea, Olompiáda

Iné aktivity : Korčuľovanie, Gymnastika, Tanečný krúžok, Výučba anglického jazyka, Keramický krúžok, Tvoriv

 

  1. trieda:   3 - 4 ročné deti
  2. trieda:   3 - 4 ročné deti
  3. trieda:   4 - 5 ročné deti
  4. trieda:   5 - 6 ročné deti

Vedúca školskej jedálne: Natália Kvak


Galéria: